Exact 104 dagen duurde het eerste hoofdtrainerschap van
...