'Weet je wat me het meest gekwetst heeft?' De vraag die
...