Sommige clichés zijn hardnekkig. Bijvoorbeeld dat
...