was een verrassende keuze van Eupen, als opvolger voor
...