Een potlood of een balpen. Een blad papier, een bierviltje of een schoolbank. En elf namen. Nauwgezet uitgezocht. De oefening is bijna een ritueel. Iedereen heeft ze gemaakt en iedereen wacht op de uitleg van de anderen. Is er zelfs de vraag, die veelvuldig aan trainers wordt gesteld: 'Wanneer u de ploeg opstelt, welke naam schrijft u dan als eerste op?'
...