Onder het goedkeurend oog van het nieuwe triumviraat
...